Truong Phuoc Nho
Brick Number: 
05815-05819

In memory of Master Huynh Phu So
 
In Memory of His Lordship Huynh of the Hoa-Hao Buddhist Sect.
His Supreme Leader of Hoa-Hao Buddhism (Phật Giáo Hòa Hảo) was born Huynh-Phu-So (Huỳnh Phú Sổ). Born native to the Hoa-Hao village, in the district Tan-Chau of Chau-Doc province, on January 15th, 1920 (Lunar date 25/11, Year of the Goat), he was the son of Huynh-Cong-Bo, Leader of village and Madam Le- Thi-Nham.
At the end of primary school, he had to leave school for health reasons.
On July 4th, 1939 (Lunar date 18/5, Year of the Cat), he suddenly became healthy and declared the opening of the religious Sect, advising the people to follow the Buddhist teachings. Because of its origin in Hoa-Hao, his religious Sect was named Hoa-Hao Buddhism (Phật Giáo Hòa Hảo).
With the philosophy of "Study Buddhism to Self-Imporve" to guide people to cultivate the path (the knowledge and understandings) leading to (self-) liberation. Studying Buddhism is to embrace an intellectual path, and to patiently accumulate knowledge by the path of meditation (concept of "Tu nhân", to reach certain knowledge),“Tu nhân” is to accumulate and gather good deed and providence, to perform all charitable works and reciprocate the 4 Noble Gratitudes ([from debts] of grace/piety toward (1) our Ancestors and Parents, (2) Our Nation / Country, (3) grace towards the Buddha, His Teachings and the Path to Monkhood (tức “Phật, Pháp, Tăng”, and (4) our fellow Citizens and Humanity).
With the method of helping Life through treating ailments, through teachings (lectures), and writing, his Supreme Leader had succeeded blissfully ...because only for a very short time, there were nearly two million followers.
Born in the midst of Viet-Nam’s turmoil: between French colonialism, when the Country was ravaged and oppressed by foreigners, He founded ‘The Civil (Socialist) Party of/for A Democratic Viet-Nam’ ("Việt-Nam Dân-Chủ Xã-Hội Đảng") on September 21st,1946, gatherings patriotic intellectuals from all corners. He also set up the Army of Nguyen-Trung-Truc and Bao-An-Quan (Protective Troops) to keep peace and order in the village.
He participated the Southern Executive Committee as the Special Commissioner to publicly showed the public that he never dreamed of becoming a decadent monarch.
On April 16th,1947 (Lunar date 25/2 Intercalary month, Year of the Pig), one evil Buu-Vinh and his fellow communists (one part of the) Viet-Minh went out of his way to plot and invitation to Him to attend a meeting at the Tan-Phu canal, in Dong Thap Muoi (called the Doc-Vang Event), to reconcile the many conflicts between the Viet-Minh and Hoa-Hao. He had been absent ever since.
With atheism, Viet-Minh, the forerunner of the Vietnamese communists, always viewed legitimate religions as dangerous oppositions to its Regime. They crack down, find ways to control or destroy (and oppress) their opponents. As for the followers of Hoa-Hao Buddhism since the Doc-Vang Event of April 16th,1947 until today - nearly 70 years - they continue to terrorize and oppress.
After the events of April 1975, the state of religious repression in Vietnam became more and more brutal. In 1999, the Vietnamese Communist government (the Viet- Cong) formally implemented a policy of 'divide and conquer' of religions across the country. They (the Communists) propped up (staged) state-based religious organizations led by communist spies and disguised as monks, under the direction of the Central Commission for Propaganda and Education and the Fatherland Front - (this is) a subsidiary organization of the Communist Party. These state-sponsored religious organizations have always been supported by the authorities in the appropriation of worship facilities such as churches, pagodas, temples etc...Many Monks and Followers of Hoa-Hao Buddhism were detained, many were tortured to death but the killers were not tried in court.
 
 
************
 
 
Tưởng Niệm Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo.Đức Huỳnh Giáo Chủ thế danh là Huỳnh Phú Sổ, Ngài sinh quán tại làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc. Đản sinh ngày 25/11/ Kỷ Mùi (15/01/1920), là con của Đức Ông Huỳnh Công Bộ, vị Hương Cả trong làng và Đức Bà Lê ThịNhậm. Học hết bậc tiểu học, Ngài phải rời khỏi ghế nhà trường vì lý do sức khỏe. Đến ngày 18/5/Kỷ Mão (04/7/1939) Ngài bỗng nhiên hết bệnh và tuyên bố khai mở nền đạo, khuyên dân chúng tu hành theo giáo lý đạo Phật.Vì xuất hiện tại làng Hòa Hảo, nên tôn giáo Ngài mang danh Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH).Với giáo thuyết "Học Phật Tu Nhân" hướng dẫn con người tu đạo đi đến chỗ giải thoát. Học Phật là đường tu trí tuệ, huân tu thiền định, là con đường tu phước, thực hành mọi công tác từ thiện và đền đáp tứ đại trọng ân (ân Tổ Tiên và Cha Mẹ, ân Đất Nước, ân Tam Bảo, ân Đồng Bào và Nhân Loại).Với phương pháp: trị bệnh độ đời, thuyết pháp độ đời, và viết kinh giảng độđời, Ngài đã thành công kỷ lục. Vì với thời gian rất ngắn, mà có gần hai triệu tín đồ qui ngưỡng.Ra đời mở đạo trong hoàn cảnh đất nước nhiễu nhương: giặc Pháp đô hộ, nước nhà tràn ngập sự bóc lột và nạn cường hào ác bá. Vào ngày 21/9/1946, kết hợp các nhà trí thức yêu nước, Ngài đứng ra thành lập quân đội Nguyễn Trung Trực và Bảo An Quân để giữ yên trật tự trong thôn xóm.Ngài đã tham gia trong Ủy Ban Hành Chánh Nam Bộ với chức vụ Ủy Viên Đặc Biệt để tỏ cho quần chúng biết rằng Ngài không bao giờ mộng cao sang vương bá.Nhưng nghiệt ngã thay, ngày 25/2 nhuần / Đinh Hợi (16/4/1947), Bửu Vinh và bè lũ Việt Minh Cộng Sản đã ra tay thâm độc khi mời Ngài dự hội tại rạch Tân Phú (Đốc Vàng), Đồng Tháp Mười để hoà giải những cuộc xung đột giữa Việt Minh và Hòa Hảo. Ngài vắng mặt từ đó cho đến nay.Với chủ nghĩa vô thần, Việt Minh, tiền thân của cộng sản Việt Nam, luôn luôn xem các tôn giáo chính thống là những đầu mối nguy hiểm cho chế độ. Họ thẳng tay đàn áp, tìm đủ mọi cách khống chế hoặc tiêu diệt. Đối với những tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo kể từ sau biến cố Đốc Vàng ngày 16 tháng 4 năm 1947 cho đến hôm nay - gần 70 năm - vẫn tiếp tục bị trù dập khủng bố và đe dọa...Sau tháng 4 năm 1975, tình trạng đàn áp tôn giáo ở Việt Nam càng trở nên khốc liệt hơn. Năm 1999, nhà cầm quyền Cộng Sản Viêt Nam (Việt Cộng) chính thức thực hiện chính sách phân hóa các tôn giáo trên khắp nước. Họ thành lập các tổ chức Tôn Giáo quốc doanh do những cán bộ cộng sản trá hình làm tu sĩ, dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên Giáo trung ương và Mặt Trận Tổ Quốc. Một tổ chức ngoại vi của đảng Cộng Sản. Những tổ chức tôn giáo quốc doanh này luôn luôn được nhà cầm quyền hổ trợ trong các việc chiếm đoạt các cơ sở thờ phượng như nhà thờ, chùa, thánh thất, tổ đình của những tu sĩ và tín đồ của các giáo hội không chịu gia nhập quốc doanh. Rất nhiều tu sĩ và tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo chân truyền không chịu quốc doanh đã bị bắt bớ giam cầm. Nhiều người đã bị tra tấn nhục hình cho đến chết, nhưng những kẻ sát nhân không bị xét xử trước tòa.